لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم پس از سپتامبر ۲۰۱۸

  به منظور مشاهده لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سال تحصیلی ۲۰۱۸ (پس از سپتامبر ۲۰۱۸) روی نام هر کشور کلیک نمائید.   هندوستان       انگلستان         ترکیه          گرجستان       مالزی           مجارستان   جهت مشاهده دانشگاه های مورد تایید سایر […]

لیست دانشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت ورودی پس از سپتامبر ۲۰۱۸

با تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور؛

دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۱۹-۲۰۱۸ اعلام شد