لیست دانشگاه‌های مورد تایید جهت ورودی‌های سال تحصیلی جدید

اطلاعیه مهم قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در رشته های علوم پزشکی در دانشگاههای خارج از کشور بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی مورخ ۲۷/۷/۹۵ و با در نظر گرفتن رتبه بندیهای مورد تایید و بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، لیست نهایی دانشگاههای مورد تائید وزارت متبوع جهت ورودیهای […]